Zmiany w zakresie VAT – odwrotne obciążenie

Z dniem 1 listopada 2019 r., podatnicy zobowiązani dotychczas przy transakcjach krajowych do rozliczania się metodą odwrotnego obciążenia będą zobowiązani do stosowania metody podzielnej płatności. Mechanizm odwrotnego obciążenia Odwrotne obciążenie polegało na przerzuceniu obowiązku rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę. Listę towarów dla transakcji krajowych, co do których miała zastosowanie procedura odwrotnego obciążenia, zawiera załącznik…