Mechanizm podzielonej płatności tzw. Split Payment

20 grudnia 2017 roku Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana ta wprowadzi do systemu VAT zupełnie nowe rozwiązanie –mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment). Mechanizm podzielonej płatności wejdzie w życie od 1 lipca 2018 roku. Istota mechanizmu Mechanizm podzielonej płatności dotyczy transakcji dokonywanych wyłącznie pomiędzy podmiotami…