Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Ulga badawczo-rozwojowa obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku zastąpiła ,,starą’’ ulgę technologiczną. Umożliwia ona odliczenie części określonych kategorii wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (kosztów tzw. „kwalifikowanych” mieszczących się w granicach ustawowych limitów) od podstawy opodatkowania niezależnie od tego, że wydatki te już wpłynęły na podstawę opodatkowania (obniżyły ją) jako koszty uzyskania przychodów. PREFERENCJA PODATKOWA KTO…

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)

25 maja 2018 r. w życie wchodzi RODO (GDPR), czyli nowe rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – General Data Protection Regulation czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, które zrewolucjonizuje sposób zarządzania danymi osobowymi. ZGODY I OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOKUMENTACJA PRZETWARZANYCH DANYCH Na mocy RODO zostają wprowadzone nowe zasady uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych, od…