Przełomowy wyrok – podatek od nieruchomości

W dniu 12 grudnia 2017 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił kolejne ważne orzeczenie (sygn. SK 13/15) dotyczące zasad ustalania podatku od nieruchomości. Za niezgodną z Konstytucją uznana została interpretacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którą wystarczającą przesłanką zakwalifikowania gruntu do kategorii gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę…