KARIERA W KANCELARII WWP

Zdobądź nowe doświadczenie w naszej kancelarii

Widacki, Widacka, Podsiedlik Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska serdecznie zaprasza wszystkich chętnych, którzy chcą zyskać możliwość zdobycia nowych praktycznych doświadczeń i nabycia lub rozwinięcia specjalistycznych umiejętności na miesięczne lub trzymiesięczne praktyki zawodowe. Będzie to także doskonała okazja do skonfrontowania wiedzy teoretycznej pozyskanej w czasie studiów z praktyką wykonywania zawodu prawnika.

Od kandydata / kandydatki oczekujemy:

  • rozpoczęcia co najmniej IV roku studiów prawniczych,
  • dobrej znajomości prawa handlowego, cywilnego oraz procedury cywilnej,
  • dyspozycyjności (minimum przez 4 dni w tygodniu),

ale przede wszystkim zaangażowania w prowadzone sprawy, skrupulatności i umiejętności wyciągania wniosków z popełnionych błędów. Aplikacje prosimy nadsyłać na adres: biuro@wwpkancelaria.pl. Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji na praktyki organizowane przez Widacki, Widacka, Podsiedlik Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 202 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz do ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne.”