NASZ ZESPÓŁ

Poznaj nasz zespół

PARTNERZY

Jan Widacki

Adwokat, profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie kryminalistyki, partner w Widacki, Widacka, Podsiedlik Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

kontakt: jan.widacki@wwpkancelaria.pl

W 1969 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiował także filozofię. W 1972 roku został doktorem nauk prawnych. Habilitował się w 1977 roku, w tym samym roku objął stanowisko kierownika Katedry Kryminalistyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie również był prodziekanem. W latach 1983–1990 wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, pracował również jako visiting professor w USA (1988–1989), a od 1985 do 1986 roku był stypendystą w Japonii. W 1988 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.

 • obrona w sprawach karnych (także karnych skarbowych i karnych gospodarczych),
 • oskarżanie w sprawach z oskarżenia prywatnego oraz występowanie w roli pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych,
 • konsultacje wydanych opinii przez biegłych z zakresu wszystkich nauk sądowych (kryminalistyki, medycyny sądowej, psychologii i psychiatrii sądowej itp.),
 • sprawy odszkodowawcze w procesach karnych (za niesłuszne zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie, skazanie),
 • sprawy lustracyjne,
 • obrona przed Trybunałem Stanu,
 • skargi konstytucyjne,
 • reprezentacja przed Sejmowymi Komisjami Śledczymi,
 • usługi w zakresie legislacji (przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych),
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych i praw autorskich,
 • sprawy rozwodowe.

Adwokat od 1982 roku. Założyciel Kancelarii Widacki, Widacka, Poprawa Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska. Występował przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, w tym w wielu głośnych procesach, wielokrotnie przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W latach 1990-1992 wiceminister Spraw Wewnętrznych, 1992-1996 Ambasador Rzeczypospolitej na Litwie, 2007-2011 poseł na Sejm RP.

Członek American Polygraph Association, The British and European Polygraph Association, International Society of Polygraph Examiners, Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych, członek honorowy Euroasiatic Polygraph Association oraz Ukrainian Polygraph Association, a także Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarokowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Odznaczony Krzyżem kawalerskim OOP i krzyżem oficerskim OOP, medalem Komisji Edukacji Narodowej i wieloma innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Odznaczony również licznymi odznaczeniami Republiki Litewskiej (m.i. orderem Wielkiego księcia Gedymina, II klasy).

Autor lub redaktor ponad 30 książek z zakresu kryminalistyki, kryminologii, procesu karnego, nauk o policji, historii prawa i nauk sądowych, kilkuset artykułów, studiów, glos, recenzji. Autor kilkuset tekstów publicystycznych (publikowanych w „Polityce”, paryskiej „Kulturze”, „Tygodniku Powszechnym”, „Gazecie Wyborczej”, „Przeglądzie”, „Krakowie”).

 • Kryminalistyka Warszawa 2008 Wydawnictwo C.H. Beck
 • Przestępczość i wymiar sprawiedliwości karnej w Japonii. Zarys problematyki Lublin 1990 Redakcja Wydawnictw KUL
 • Analiza przesłanek diagnozowania w badaniach poligraficznych 1982 Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 486
 • Stulecie krakowskich detektywów Warszawa 1987 Wydawnictwo Prawnicze
 • Detektywi na tropach zagadek historii Katowice 1988 Wydawnictwo Śląsk
 • Wprowadzenie do problematyki badań poligraficznych Warszawa 1981 Departament szkolenia i doskonalenia zawodowego MSW
 • Plamy na wschodzącym Słońcu Kraków 1991 Wyd. X
 • Czego nie powiedział Generał Kiszczak Warszawa 1992 Polska Oficyna Wydawnicza BGW
 • Kniaź Jarema Kraków 1997 Wydawnictwo Literackie
 • Spots on the Rusing Sun Lublin 1998 Redakcja Wydawnictw KUL
 • Kryminalistyka. 2 wydanie Warszawa 2002 Wydawnictwo C.H. Beck
 • Kresy w oczach oficerów KOP (wstęp i oprac.) Katowice 2005 Wydawnictwo Unia Jerzy Skwara
 • Litwo, Ojczyzno nie moja Kraków 2005 Wydawnictwo Universitas
 • Stulecie Krakowskich detektywów. Wydanie II Kraków 2006 Wydawnictwo Adamsa
 • Zabójca z motywów seksualnych: studium przypadku Kraków 2006 Oficyna Wydawnicza AFM
 • Rozważania o prawie i sprawiedliwości Kraków 2007 Oficyna Wydawnicza AFM
 • Zgwałcenia Warszawa 1976 Departament szkolenia i doskonalenia zawodowego MSW
 • Detektywi na tropach zagadek historii Kraków 2010 Oficyna Wydawnicza AFM
 • Polska bieda w świetle europejskiego roku walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym Kraków 2012 Oficyna Wydawnicza

angielskiangielski

rosyjskirosyjski

Pasjonat sztuki, w szczególności huculskiej, miłośnik polskich gór, interesuje się również historią, polityką oraz naukami społecznymi.

Monika Widacka

Adwokat, partner w Widacki, Widacka, Podsiedlik Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

kontakt: monika.widacka@wwpkancelaria.pl

W 2011 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaś w 2012 studia podyplomowe Krakowskiej Szkoły Biznesu MBA przy Uniwersytecie Ekonomicznym na kierunku „Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne”. Od 2012 członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Specjalizuje się w prawie karnym gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań karno-skarbowych oraz prawie gospodarczym. Występuje jako obrońca w licznych procesach karnych, przy których ściśle współpracuje z prof. dr. hab. Janem Widackim. Ponadto doradza klientom w transakcjach M&A, restrukturyzacjach grup kapitałowych, bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, w tym spółek publicznych. Doradzała emitentom w zakresie wykonywania przez nich obowiązków informacyjnych, a także w procesach przekształceń oraz emisji obligacji korporacyjnych. Monika Widacka świadczyła usługi na rzecz podmiotów notowanych na rynku regulowanym oraz rynkach NewConnect i Catalyst. Dzięki znajomości prawa karnego gospodarczego oraz prawa przedsiębiorstw, przy wprowadzaniu zmian i restrukturyzacji przedsiębiorstw mających na celu optymalizację ich działalności, zapewnia pełne bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji.

Monika zdobywała doświadczenie w renomowanych krakowskich kancelariach radcowskich specjalizujących się w doradztwie na rzecz podmiotów gospodarczych, w szczególności na rzecz spółek publicznych notowanych na rynku regulowanym, jak i w alternatywnym systemie obrotu. Od 2014 roku z powodzeniem prowadziła własną kancelarię prawną.

angielskiangielski prawniczy (Certyfikat ILEC)

niemieckiniemiecki

Pasjonatka narciarstwa, w wolnych chwilach gra w squash oraz bierze udział w licznych imprezach związanych z rolkarstwem.

Monika Podsiedlik

Radca prawny, doradca podatkowy, partner w Widacki, Widacka, Podsiedlik Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

kontakt: monika.podsiedlik@wwpkancelaria.pl

W 2011 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaś w 2012 roku studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2012 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. W  2013 r. została wpisana na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

Monika specjalizuje się w prawie podatkowym oraz gospodarczym, w tym w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek. Dzięki posiadanemu doświadczeniu, a także znajomości prawa gospodarczego, finansowego oraz podatkowego Monika prowadziła projekty związane z reorganizacją grup kapitałowych oraz zmianą formy prawnej przedsiębiorstw – uwzględniając w nich nie tylko cele właścicieli ale także konsekwencje podatkowe i bilansowe planowanych zmian. Jako doradca podatkowy opiniuje działania pod względem ich skutków podatkowych i jednocześnie pomaga przedsiębiorcą wybrać najbardziej korzystne rozwiązania. Reprezentuje także klientów w postępowaniach i kontrolach podatkowych oraz postępowaniach kontrolnych.

Z doradztwem podatkowym jest związana od 2009 r. Doświadczenie w tym zakresie zdobywała w firmach „Wielkiej 4” tj. PwC oraz KPMG gdzie zajmowała się bieżącą obsługą przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem podatków dochodowych oraz podatku VAT. Jako radca prawny zajmowała się także bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych oraz prowadziła liczne projekty reorganizacyjne. Do jej klientów należą m.in. przedsiębiorcy z branży budowlanej, handlowej oraz produkcyjnej. W ostatnim czasie jako doradca podatkowy uczestniczyła w akwizycji dokonywanej przez Grupę CCC.

angielskiangielski

Monika jest pasjonatką podróży.

Monika Podsiedlik

PRAWNICY

Mateusz Ruchała

Adwokat

kontakt: mateusz.ruchala@wwpkancelaria.pl

W 2014 roku ukończył pięcioletnie stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozprawa magisterska pt. „Kryteria ustalania winy organizacyjnej w służbie zdrowia” sporządzana pod kierunkiem dr hab. Leszka Boska obroniona została z wynikiem bardzo dobry. Mateusz jest autorem publikacji z zakresu prawa medycznego. Od 2015 roku jest członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej, gdzie w 2017 roku ukończył aplikację adwokacką.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu odszkodowań, prawa medycznego i prawa rodzinnego. Zapewnia również kompleksową obsługę klientom korporacyjnym, w tym w zakresie procesu rejestracji i likwidacji spółek prawa handlowego, jak i reprezentowania ich interesów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Mateusz posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze osób fizycznych i prawnych zdobyte w renomowanych kancelariach krakowskich i nowosądeckich. W przeszłości oferował doradztwo prawne m. in. Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie, jak i sporządzał opinie prawne dla Haringey Council w Londynie.

angielskiangielski

Pasjonat piłki nożnej i tenisa, w przeszłości członek reprezentacji KU AZS UJ w czasie Akademickich Mistrzostw Polskich w Krakowie. Amatorsko interesuje się astronomią. Czas wolny spędza przy prasie publicystycznej, amerykańskich i brytyjskich filmach i serialach.

Mateusz Ruchała

Magdalena Wasilewska

Adwokat

kontakt: : magdalena.wasilewska@wwpkancelaria.pl

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie oraz europeistyki w Instytucie Europeistyki na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu: prawa cywilnego i prawa pracy oraz prawa podatkowego.

Adwokat, wpisana na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie (numer wpisu KRA/Adw/3140). Doświadczenie zawodowe związane ze świadczeniem usług prawnych zdobywała od 2011 r. pracując w renomowanych kancelariach adwokackich i radcowskich.

Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe i na bieżąco uczestniczy w kursach dokształcających. Ukończyła m.in. Studia podyplomowe na kierunku Prawo pracy i Ubezpieczeń Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie w 2017 r. opracowywała zagadnienia związane z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych – de lege lata i de lege ferenda.

angielskiangielski

  koreański

  hiszpański

Od początku swojej kariery prowadzi działalność pro bono współpracując z krakowskimi fundacjami, związkami wyznaniowymi i innymi organizacjami społecznymi zajmującymi się świadczeniem pomocy prawnej dla osób niezamożnych oraz pomocą dla bezdomnych zwierząt.

Prywatnie: miłośniczka zwierząt, pasjonatka nauki języków obcych i dobrej literatury.

Marek Tokarz

Aplikant adwokacki

kontakt: marek.tokarz@wwpkancelaria.pl

Absolwent pięcioletnich stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2018). Pracę magisterską pt. „Prowokacja obywatelska w prawie karnym” obronił z wynikiem bardzo dobrym pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego dra hab., prof. UJ Włodzimierza Wróbla. Legitymuje się również tytułem licencjata z administracji (WPiA UJ). Od 2019 roku wpisany na listę aplikantów adwokackich w Krakowskiej Izbie Adwokackiej.

Marek wspomaga Zespół Kancelarii w rozwiązywaniu problemów prawnych Klientów. Głównym przedmiotem zainteresowań Marka pozostaje prawo karne. Posiada także doświadczenie w sprawach z szeroko rozumianego prawa cywilnego i rodzinnego oraz obsłudze spółek prawa handlowego.

Z Kancelarią Widacki Widacka Podsiedlik Adwokaci i Radcowie Prawni związany jest od powstania Spółki w marcu 2016 roku. W 2018 roku uczestniczył w kilkudniowym polsko-amerykańskim seminarium akademickim na Uniwersytecie Indiany w Bloomington (USA), którego główną tematyką było prawo karne porównawcze (w szczególności w zakresie granic prowokacji obywatelskiej oraz przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności, wolności słowa). Odbywał praktyki w Sądzie Okręgowym w Krakowie oraz Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie.

angielskiangielski

Uwielbia spędzać czas w towarzystwie przyjaciół. Miłośnik dobrego filmu, zwłaszcza thrillerów i horrorów, a także muzyki rockowej. Interesuje się psychologią społeczną oraz tematyką kłamstw i odczytywania ludzkich emocji. Jednym z ulubionych zajęć Marka, którym z przyjemnością dzieli się z innymi, jest iluzja karciana.

Adam Ciastoń

Aplikant radcowski

kontakt: adam.ciaston@wwpkancelaria.pl

Absolwent jednolitych magisterskich studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2017). Pracę magisterską pt. „Środki zapobiegawcze w polskim procesie karnym” obronił pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Zgryzka. Od stycznia 2019 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, gdzie odbywa aplikację radcowską.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa podatkowego oraz gospodarczego, a także szeroko rozumianego prawa cywilnego. Ponadto zajmuje się doradztwem prawnym z zakresu prawa pracy.

Od 2014 roku zdobywał doświadczenie zawodowe w jednej z krakowskich kancelarii prawnych, gdzie wspierał obsługę przedsiębiorców, jak również klientów indywidualnych. W swojej dotychczasowej praktyce zawodowej zajmował się głównie bieżącą obsługą przedsiębiorstw, w tym rozwiązywaniem problemów prawno-podatkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także zagadnieniami z zakresu prawa pracy.

angielskiangielski

Czas wolny najlepiej lubi spędzać z rodziną. Pasjonat motoryzacji, w szczególności motocykli.

PERSONEL ADMNISTRACYJNY

Ewa Trawka

Kierownik sekretariatu Kancelarii.

kontakt: biuro@wwpkancelaria.pl

Absolwentka Wydziału Filozoficzno – Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Funduszami i Projektami Unii Europejskiej tej samej uczelni.

Ewa odpowiedzialna jest za prawidłowe funkcjonowanie biura – prowadzenie sekretariatu, przepływ informacji i bieżącej korespondencji, koordynację obiegu dokumentów i ich archiwizowanie, kontakt z Klientami, zarządzanie kalendarzem spotkań Partnerów i pracowników Kancelarii. Zajmuje się również sprawami finansowymi spółki oraz współpracuje z działem kadr i księgowością.

Ewa od 2004 roku jest kierownikiem sekretariatu Kancelarii Prof. Jana Widackiego. Wcześniej pracowała jako asystentka zarządu oraz administrator projektu w polskich przedstawicielstwach zagranicznych firm.

angielskiangielski

włoskiwłoski

Ewa lubi aktywny wypoczynek (zimą – narty, latem – rower, golf). Jej pasją jest podróżowanie (szczególnie po Azji i Europie Południowej), poznawanie nowych miejsc, ludzi, a także kuchni innych narodów.

Urszula Batóg

Zastępca kierownika sekretariatu

kontakt: asystent@wwpkancelaria.pl

Prawnicy Kancelarii Widacki Widacka Podsiedlik zawsze są do Państwa dyspozycji i znajdą dla Państwa czas – prosimy o kontakt.

Widacki, Widacka, Podsiedlik

Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska

SIEDZIBA: ul. Karmelicka 47, 31-128 Kraków

Czynne od poniedziałku do piątku: 9:00 – 17:00

fax: 12 442 11 42

telefon kontaktowy: 12 448 35 45

mail: biuro@wwpkancelaria.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Widacki, Widacka, Podsiedlik Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska, ul. Karmelicka 47, 31-128 Kraków.

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa do: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji znajdą Państwo w dziale Polityka Prywatności.