Mirosław Szulc

Mirosław Szulc

Radca prawny

miroslaw.szulc@wwpkancelaria.pl

Główne obszary zainteresowań

Prawo sportowe, prawo cywilne, prawo rodzinne

Języki obce

Język angielski

Doświadczenie

Mirosław Szulc posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów zajmujących się profesjonalnie sportem – klubów, zawodników, trenerów, a także menadżerów sportowych.

Uczestniczył w licznych procesach przed krajowymi i zagranicznymi organami sportowymi, w tym przed Piłkarskim Sądem Polubownym PZPN, Sądem Polubownym Polskiej Ligi Siatkówki, Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie, Izbą ds. Rozwiązywania Sporów FIFA, CEV, FIVB.

Wielokrotnie współpracował przy sprawach o charakterze międzynarodowym, w szczególności w zakresie transferów piłkarskich oraz sporów pomiędzy klubem a zawodnikiem zagranicznym.

Od 2017 r. jest członkiem Wydziału Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.

Wykształcenie

W 2012 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obronił pracę magisterską pt. „Komercyjne wykorzystanie dóbr osobistych w znaku towarowym” sporządzaną pod kierunkiem prof. dr hab. Bogusława Gawlika, której fragmenty opublikowano w Przeglądzie Prawa Handlowego (PPH 2014/7). Od 2016 r. jest radcą prawnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.