Mikołaj Juszczak

Aplikant Radcowski

mikolaj.juszczak@wwpkancelaria.pl

Główne obszary zainteresowań
  1. Prawo gospodarcze publiczne oraz prywatne
  2. Prawo międzynarodowe publiczne oraz prywatne
  3. Międzynarodowe prawo handlowe
  4. Prawo podatkowe
Języki obce

Posiada dwa międzynarodowe certyfikaty z języka angielskiego: First Certificate in English, Business English Vantage Certificate.

Język niemiecki na poziomie podstawowym.

Doświadczenie

Aplikant Radcowski, wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie (nr wpisu APL-KR-200053). Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w Kancelarii zajmującej się prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz w amerykańskiej korporacji zajmującej się obsługą funduszy inwestycyjnych. Odbył praktyki w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie.

Wykształcenie

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz stosunków międzynarodowych specjalność zarządzanie międzynarodowe na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Obronił pracę magisterską na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie pt. „Czynniki determinujące powstawanie i rozwój struktur klastrowych Doliny Krzemowej”, która została wyróżniona nagrodą I stopnia w kategorii przedsiębiorczość w Konkursie na najlepsze prace magisterskie z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego organizowanego przez Fundację Sapere Auso. Dodatkowo został wyróżniony tytułem Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczestniczył w seminarium międzynarodowym w Universita Politecnica delle Marche w Ankonie we Włoszech.