Marek Tokarz

Adwokat

marek.tokarz@wwpkancelaria.pl

Główne obszary zainteresowań

Marek specjalizuje się w szeroko pojmowanym prawie karnym. W głównej mierze pełni rolę obrońcy, jednakże występuje także w charakterze pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych. Ponadto reprezentuje Klientów w postępowaniach cywilnych, rodzinnych i administracyjnych.

Języki obce

Język angielski

Doświadczenie

Z Kancelarią Widacki Widacka Podsiedlik związany jest od marca 2016 roku, kiedy to rozpoczął swoją praktykę zawodową jeszcze na etapie III roku studiów. Od tego momentu nieprzerwanie współpracuje z Kancelarią, zdobywając cenne doświadczenie. Już w trakcie odbywania aplikacji adwokackiej występował w najgłośniejszych procesach karnych. Z uwagi na profil Kancelarii, w ciągu kilku ostatnich lat posiadł kompleksową wiedzę z różnych dziedzin prawa, wykorzystując ją na co dzień.  

W 2018 roku uczestniczył w kilkudniowym polsko-amerykańskim seminarium akademickim na Uniwersytecie Indiany w Bloomington (USA), którego główną tematyką było prawo karne porównawcze (w szczególności w zakresie granic prowokacji obywatelskiej oraz przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności, wolności słowa). Odbywał praktyki w Sądzie Okręgowym w Krakowie, Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie i Urzędzie Miasta Krakowa.

Wykształcenie

W 2018 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magisterską pt. „Prowokacja obywatelska w prawie karnym” obronił z wynikiem bardzo dobrym pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. dr hab. Włodzimierza Wróbla. Legitymuje się również tytułem licencjata z administracji (WPiA UJ).

Aplikację adwokacką odbył w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. W 2022 roku uzyskał wynik pozytywny z egzaminu zawodowego, zostając adwokatem.