Marek Tokarz

Aplikant adwokacki

marek.tokarz@wwpkancelaria.pl

Główne obszary zainteresowań

Prawo karne, prawo cywilne i rodzinne oraz obsługa spółek prawa handlowego

Języki obce

Język angielski

Doświadczenie

Z Kancelarią Widacki Widacka Podsiedlik Adwokaci i Radcowie Prawni związany jest od powstania Spółki w marcu 2016 roku. W 2018 roku uczestniczył w kilkudniowym polsko-amerykańskim seminarium akademickim na Uniwersytecie Indiany w Bloomington (USA), którego główną tematyką było prawo karne porównawcze (w szczególności w zakresie granic prowokacji obywatelskiej oraz przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności, wolności słowa). Odbywał praktyki w Sądzie Okręgowym w Krakowie oraz Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie.

Wykształcenie

Absolwent pięcioletnich stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2018). Pracę magisterską pt. „Prowokacja obywatelska w prawie karnym” obronił z wynikiem bardzo dobrym pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego dra hab., prof. UJ Włodzimierza Wróbla. Legitymuje się również tytułem licencjata z administracji (WPiA UJ). Od 2019 roku wpisany na listę aplikantów adwokackich w Krakowskiej Izbie Adwokackiej.