Łukasz Bielecki

Adwokat

Główne obszary zainteresowań

Spory sądowe z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, umowy handlowe w obrocie gospodarczym, roszczenia związane z kredytami frankowymi.

Języki obce

Język angielski

Doświadczenie

Z kancelarią WWP związany od 2023 r. Łukasz posiada dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu prawa cywilnego, w tym rodzinnego i gospodarczego. Specjalizuje się w sprawach z zakresu wykonywania zobowiązań w obrocie gospodarczym. W kręgu jego zainteresowań pozostają również sprawy frankowe. W ramach dotychczasowej praktyki świadczył pomoc prawną dla osób fizycznych, przedsiębiorców (w tym dużych podmiotów) oraz jednostek sektora publicznego.
Jest autorem publikacji z zakresu zagadnień dotyczących reprywatyzacji.

Wykształcenie

W 2005 roku ukończył stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2010 roku jest adwokatem, członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej.