Ireneusz Kula

Aplikant Radcowski

Główne obszary zainteresowań

Przedmiotem zainteresowań Ireneusza pozostaje przede wszystkim prawo gospodarcze i prawo spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów M&A oraz reorganizacji grup kapitałowych.

Języki obce

Język angielski

Doświadczenie

Wiedzę praktyczną zdobywał zarówno w krakowskich kancelariach jak i innych podmiotach świadczących usługi na rzecz przedsiębiorców. Posiada kilkuletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie prawa spółek handlowych.

Wykształcenie

Absolwent prawa Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie, wielokrotny laureat stypendium rektora dla najlepszych studentów. Studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem. W pracy magisterskiej poruszył temat wrogich przejęć spółek publicznych. W trakcie studiów aktywnie udzielał się również w Studenckiej Poradni Prawnej pozostając członkiem sekcji prawa cywilnego oraz podatkowego. We wrześniu 2022 r. złożył egzamin wstępny na aplikację radcowską z wynikiem pozytywnym.