Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Utworzenie rejestru Beneficjentów Rzeczywistych Organy podatkowe nakładają na podatnika nowe obowiązki w związku z utworzeniem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Rejestr ten ma na celu zbieranie informacji o osobach fizycznych sprawujących faktyczną kontrole nad spółką, a niewywiązanie się z obowiązku rejestracji i aktualizacji danych, może skutkować nałożeniem kary do 1 000 000 zł. W związku z tym, że…

Program Współdziałania

Od lipca 2020 r. podatnicy będą mogli rozpocząć współpracę z KAS w ramach Programu współdziałania, którego celem jest zaciśnięcie współpracy i zwiększenie zaufania między podatnikami i organami skarbowymi.   Od 1 lipca ma wejść w życie nowelizacja Ordynacji Podatkowej, a wraz z nią nowa instytucja prawa podatkowego – Program współdziałania, oparty na dobrowolnej współpracy podatnika…