Danina solidarnościowa

Danina solidarnościowa to nowa kategoria obciążenia wynagrodzenia, która została ujęta w projekcie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące daniny solidarnościowej. PODMIOTY ZOBOWIĄZANE Obowiązkiem odprowadzania daniny solidarnościowej obciążone będą wyłącznie osoby fizyczne. Danina ta nie będzie obejmowała swoim zakresem podatników CIT. Opodatkowaniu daniną solidarnościową będą podlegać: ▪ dochody opodatkowane według…