Ważne zmiany dla przedsiębiorców / Exit Tax

Jak informuje Minister Finansów, podatek „exit tax” nazywany podatkiem od wyprowadzki będzie funkcjonował w Polsce od 2019 roku. Projekt jest na etapie prac wewnętrznych w resorcie finansów. Polska, jak i pozostałe państwa członkowskie UE są zobowiązane do wdrożenia nowej daniny do końca 2020 r.. Podstawowym założeniem exit taxation jest opodatkowanie przeniesienia przez podatnika należących do…

Ważne zmiany dla osób inwestujących w waluty wirtualne

Ministerstwo Finansów opublikowało w dniu 24 sierpnia 2018 roku Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w którym wprowadzono odrębne regulacje dotyczące zasad opodatkowania dochodów z walut wirtualnych. Dotąd nieuregulowane zagadnienia związane z opodatkowaniem…