Zwolnienie z VAT dla usług około-medycznych

Minister Finansów wydał ogólną interpretację dotycząca zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla usług około-medycznych. Nowa wykładnia Ministerstwa dotknie zarówno podmioty świadczące usługi pomocnicze, jak też zakłady lecznicze. Mimo braku zmiany przepisów skutki interpretacji dla branży medycznej mogą być daleko idące zwłaszcza, że nowe podejście organów podatkowych może znaleźć zastosowanie do rozliczeń z lat poprzednich. WARUNKI…