Zmiany dot. decyzji o warunkach zabudowy

Kończą się prace nad projektem nowej ustawy inwestycyjnej, autorstwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. W sposób rewolucyjny zmieni ona prawo budowlane oraz ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Kto będzie mógł ubiegać się o wydanie decyzji? Obecnie o decyzję WZ może ubiegać się każdy. Wedle planowanych zmian decyzja będzie mogła zostać wydana wyłącznie właścicielowi lub użytkownikowi…

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Ulga badawczo-rozwojowa obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku zastąpiła ,,starą’’ ulgę technologiczną. Umożliwia ona odliczenie części określonych kategorii wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (kosztów tzw. „kwalifikowanych” mieszczących się w granicach ustawowych limitów) od podstawy opodatkowania niezależnie od tego, że wydatki te już wpłynęły na podstawę opodatkowania (obniżyły ją) jako koszty uzyskania przychodów. PREFERENCJA PODATKOWA KTO…

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)

25 maja 2018 r. w życie wchodzi RODO (GDPR), czyli nowe rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – General Data Protection Regulation czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, które zrewolucjonizuje sposób zarządzania danymi osobowymi. ZGODY I OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOKUMENTACJA PRZETWARZANYCH DANYCH Na mocy RODO zostają wprowadzone nowe zasady uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych, od…

Zwolnienie z VAT dla usług około-medycznych

Minister Finansów wydał ogólną interpretację dotycząca zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla usług około-medycznych. Nowa wykładnia Ministerstwa dotknie zarówno podmioty świadczące usługi pomocnicze, jak też zakłady lecznicze. Mimo braku zmiany przepisów skutki interpretacji dla branży medycznej mogą być daleko idące zwłaszcza, że nowe podejście organów podatkowych może znaleźć zastosowanie do rozliczeń z lat poprzednich. WARUNKI…