NASZ ZESPÓŁ

Poznaj nasz zespół

PARTNERZY

Jan Widacki

Adwokat, profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie kryminalistyki, partner w Widacki, Widacka, Poprawa Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

kontakt: jan.widacki@wwpkancelaria.pl

W 1969 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiował także filozofię. W 1972 roku został doktorem nauk prawnych. Habilitował się w 1977 roku, w tym samym roku objął stanowisko kierownika Katedry Kryminalistyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie również był prodziekanem. W latach 1983–1990 wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, pracował również jako visiting professor w USA (1988–1989), a od 1985 do 1986 roku był stypendystą w Japonii. W 1988 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.

 • obrona w sprawach karnych (także karnych skarbowych i karnych gospodarczych),
 • oskarżanie w sprawach z oskarżenia prywatnego oraz występowanie w roli pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych,
 • konsultacje wydanych opinii przez biegłych z zakresu wszystkich nauk sądowych (kryminalistyki, medycyny sądowej, psychologii i psychiatrii sądowej itp.),
 • sprawy odszkodowawcze w procesach karnych (za niesłuszne zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie, skazanie),
 • sprawy lustracyjne,
 • obrona przed Trybunałem Stanu,
 • skargi konstytucyjne,
 • reprezentacja przed Sejmowymi Komisjami Śledczymi,
 • usługi w zakresie legislacji (przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych),
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych i praw autorskich,
 • sprawy rozwodowe.

Adwokat od 1982 roku. Założyciel Kancelarii Widacki, Widacka, Poprawa Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska. Występował przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, w tym w wielu głośnych procesach, wielokrotnie przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W latach 1990-1992 wiceminister Spraw Wewnętrznych, 1992-1996 Ambasador Rzeczypospolitej na Litwie, 2007-2011 poseł na Sejm RP.

Członek American Polygraph Association, The British and European Polygraph Association, International Society of Polygraph Examiners, Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych, członek honorowy Euroasiatic Polygraph Association oraz Ukrainian Polygraph Association, a także Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarokowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Odznaczony Krzyżem kawalerskim OOP i krzyżem oficerskim OOP, medalem Komisji Edukacji Narodowej i wieloma innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Odznaczony również licznymi odznaczeniami Republiki Litewskiej (m.i. orderem Wielkiego księcia Gedymina, II klasy).

Autor lub redaktor ponad 30 książek z zakresu kryminalistyki, kryminologii, procesu karnego, nauk o policji, historii prawa i nauk sądowych, kilkuset artykułów, studiów, glos, recenzji. Autor kilkuset tekstów publicystycznych (publikowanych w „Polityce”, paryskiej „Kulturze”, „Tygodniku Powszechnym”, „Gazecie Wyborczej”, „Przeglądzie”, „Krakowie”).

 • Kryminalistyka Warszawa 2008 Wydawnictwo C.H. Beck
 • Przestępczość i wymiar sprawiedliwości karnej w Japonii. Zarys problematyki Lublin 1990 Redakcja Wydawnictw KUL
 • Analiza przesłanek diagnozowania w badaniach poligraficznych 1982 Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 486
 • Stulecie krakowskich detektywów Warszawa 1987 Wydawnictwo Prawnicze
 • Detektywi na tropach zagadek historii Katowice 1988 Wydawnictwo Śląsk
 • Wprowadzenie do problematyki badań poligraficznych Warszawa 1981 Departament szkolenia i doskonalenia zawodowego MSW
 • Plamy na wschodzącym Słońcu Kraków 1991 Wyd. X
 • Czego nie powiedział Generał Kiszczak Warszawa 1992 Polska Oficyna Wydawnicza BGW
 • Kniaź Jarema Kraków 1997 Wydawnictwo Literackie
 • Spots on the Rusing Sun Lublin 1998 Redakcja Wydawnictw KUL
 • Kryminalistyka. 2 wydanie Warszawa 2002 Wydawnictwo C.H. Beck
 • Kresy w oczach oficerów KOP (wstęp i oprac.) Katowice 2005 Wydawnictwo Unia Jerzy Skwara
 • Litwo, Ojczyzno nie moja Kraków 2005 Wydawnictwo Universitas
 • Stulecie Krakowskich detektywów. Wydanie II Kraków 2006 Wydawnictwo Adamsa
 • Zabójca z motywów seksualnych: studium przypadku Kraków 2006 Oficyna Wydawnicza AFM
 • Rozważania o prawie i sprawiedliwości Kraków 2007 Oficyna Wydawnicza AFM
 • Zgwałcenia Warszawa 1976 Departament szkolenia i doskonalenia zawodowego MSW
 • Detektywi na tropach zagadek historii Kraków 2010 Oficyna Wydawnicza AFM
 • Polska bieda w świetle europejskiego roku walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym Kraków 2012 Oficyna Wydawnicza

angielskiangielski

rosyjskirosyjski

Pasjonat sztuki, w szczególności huculskiej, miłośnik polskich gór, interesuje się również historią, polityką oraz naukami społecznymi.

Anna Poprawa

Radca prawny, partner w Widacki, Widacka, Poprawa Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

kontakt: anna.poprawa@wwpkancelaria.pl

W 2009 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaś w 2010 roku studia podyplomowe na kierunku prawo pracy. Studiowała także historię specjalność judaistka. Od 2014 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Od 2016 roku uczestnik seminarium doktoranckiego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Specjalizuje się w problematyce prawa cywilnego, w tym w szczególności sporach z zakresu prawa rodzinnego, rzeczowego, spadkowego oraz w prawie umów. Anna bierze udział w tworzeniu i kompleksowej obsłudze spółek i podmiotów gospodarczych, opiniuje zawierane kontrakty handlowe oraz doradza w sprawach korporacyjnych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego oraz prawa karnego.

W okresie poprzedzającym współpracę z Widacki, Widacka, Poprawa Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska, Anna pracowała w renomowanej krakowskiej kancelarii radcowskiej, która specjalizuje się w zakresie fuzji, przejęć, prawa telekomunikacyjnego oraz w prawie obrotu nieruchomościami i rynku kapitałowego (2010-2015), wcześniej jako in-house lawyer w jednej z większych krakowskich spółek z branży telekomunikacyjnej oraz jako wykładowca przedmiotów prawnych w szkołach policealnych. Anna od wielu lat pomaga także krakowskim fundacjom i stowarzyszeniom, zajmującym się ochroną zwierząt.

angielskiangielski

rosyjskirosyjski

Anna od wielu lat jest zaangażowana w tematy związane z ochroną praw zwierząt. Prywatnie weganka, pasjonatka zdrowego stylu życia, miłośniczka zdrowej kuchni, w tym w szczególności vegan fusion. Swój wolny czas spędza przy dobrej książce, wielbicielka filmów i seriali grozy.

Monika Widacka

Radca prawny, partner w Widacki, Widacka, Poprawa Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

kontakt: monika.widacka@wwpkancelaria.pl

W 2011 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaś w 2012 studia podyplomowe Krakowskiej Szkoły Biznesu MBA przy Uniwersytecie Ekonomicznym na kierunku „Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne”. Od 2012 członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Specjalizuje się w transakcjach M&A, restrukturyzacjach grup kapitałowych, bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, w tym spółek publicznych. Doradzała emitentom w zakresie wykonywania przez nich obowiązków informacyjnych, a także w procesach przekształceń oraz emisji obligacji korporacyjnych. Monika świadczyła usługi na rzecz podmiotów notowanych na rynku regulowanym oraz rynkach NewConnect i Catalyst. Na co dzień zajmuje się doradztwem podmiotom gospodarczym w sprawach korporacyjnych, współpracuje z podmiotami zajmującymi się pozyskiwaniem finansowania i kapitału dla rozwoju przedsiębiorstw. Uczestniczy także w pracach zespołu prawników przygotowujących prospekty emisyjne oraz analizy due diligence na potrzeby transakcji.

Monika zdobywała doświadczenie w renomowanych krakowskich kancelariach radcowskich specjalizujących się w doradztwie na rzecz podmiotów gospodarczych, w szczególności na rzecz spółek publicznych notowanych na rynku regulowanym, jak i w alternatywnym systemie obrotu. Od 2014 roku z powodzeniem prowadziła własną kancelarię prawną.

angielskiangielski prawniczy (Certyfikat ILEC)

niemieckiniemiecki

Pasjonatka narciarstwa, w wolnych chwilach gra w squash oraz bierze udział w licznych imprezach związanych z rolkarstwem.

PRAWNICY

Mateusz Ruchała

Adwokat

kontakt: mateusz.ruchala@wwpkancelaria.pl

W 2014 roku ukończył pięcioletnie stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozprawa magisterska pt. „Kryteria ustalania winy organizacyjnej w służbie zdrowia” sporządzana pod kierunkiem dr hab. Leszka Boska obroniona została z wynikiem bardzo dobry. Mateusz jest autorem publikacji z zakresu prawa medycznego. Od 2015 roku jest członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej, gdzie w 2017 roku ukończył aplikację adwokacką.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu odszkodowań, prawa medycznego i prawa rodzinnego. Zapewnia również kompleksową obsługę klientom korporacyjnym, w tym w zakresie procesu rejestracji i likwidacji spółek prawa handlowego, jak i reprezentowania ich interesów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Mateusz posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze osób fizycznych i prawnych zdobyte w renomowanych kancelariach krakowskich i nowosądeckich. W przeszłości oferował doradztwo prawne m. in. Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie, jak i sporządzał opinie prawne dla Haringey Council w Londynie.

angielskiangielski

Pasjonat piłki nożnej i tenisa, w przeszłości członek reprezentacji KU AZS UJ w czasie Akademickich Mistrzostw Polskich w Krakowie. Amatorsko interesuje się astronomią. Czas wolny spędza przy prasie publicystycznej, amerykańskich i brytyjskich filmach i serialach.

Mateusz Ruchała

Maksymilian Gurbisz

Aplikant radcowski

kontakt: maksymilian.gurbisz@wwpkancelaria.pl

W 2016 roku ukończył pięcioletnie stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, podczas których był nagradzany stypendiami Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla najlepszych studentów prawa. W toku studiów został finalistą uczelnianego konkursu z prawa karnego materialnego części szczególnej. W latach 2015/2016 odbył stypendium naukowe w Law School na University of Glasgow. W roku 2016 zdał egzamin na aplikację i został wpisany na listę aplikantów radcowskich przy OIRP w Krakowie. W 2017 roku ukończył filologię angielską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem w Lublinie z wynikiem bardzo dobrym. Jest autorem publikacji z zakresu prawa spółek handlowych. Maksymilian legitymuje się sporządzoną przez prowadzącego seminarium magisterskie z prawa gospodarczego i handlowego wyróżniającą opinią a jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół możliwości reprezentacji przedsiębiorcy na tle porównawczym.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek handlowych, w szczególności w zakresie umów handlowych. Sporządzał także opinie prawne z zakresu prawa budowlanego, prawa nieruchomości i prawa własności lokali. Posiada doświadczenie w reprezentacji klienta w postępowaniu cywilnym a także brał udział w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Maksymilian zdobywał doświadczenie zawodowe w renomowanych kancelariach radcowskich i adwokacko-radcowskich specjalizujących się w obsłudze polskich i zagranicznych przedsiębiorców. Doradzał podmiotom gospodarczym, w szczególności z branży nieruchomości a także prowadził analizy dotyczące stosowania prawa właściwego wobec brzmienia norm kolizyjnych mających zastosowanie w obrocie międzynarodowym.

angielskiangielski (filolog angielski)

niemieckiniemiecki

łacinałacina

Do pasji Maksymiliana w pierwszym rzędzie należy zaliczyć sport. W przeszłości zrzeszał się w klubach AZS w tenisie stołowym a obecnie interesuje się i gra w piłkę nożną, siatkówkę i tenisa ziemnego. Jest wielbicielem widowisk teatralnych oraz chętnie bierze udział w akademickich spotkaniach z legendami teatru polskiego. W obrębie zainteresowań Maksymiliana znajduje się także dydaktyka w związku z czym często występuje jako prelegent w różnego rodzaju szkoleniach organizowanych dla studentów prawa.

Marek Tokarz

Aplikant radcowski

kontakt: marek.tokarz@wwpkancelaria.pl

Od 2013 roku student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiuje również administrację na tym samym Wydziale.

Marek wspomaga Zespół Kancelarii w rozwiązywaniu problemów prawnych Klientów. Głównym przedmiotem zainteresowań Marka pozostaje prawo karne oraz prawo własności intelektualnej, jednakże jako osoba ucząca się jest otwarty na poznawanie nowych gałęzi prawa – przede wszystkim prawa cywilnego, a także prawa gospodarczego i handlowego.

Praktykant w III Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Krakowie (praktyka z opinią SSO B. Górszczyk i SSO J. Makarskiej ukończona z wynikiem celującym). Z Kancelarią Widacki Widacka Poprawa Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p. związany od marca 2018 roku.

angielskiangielski

Marek nie lubi nudy i monotonii, dlatego stale poszukuje nowych zainteresowań. Często powtarza, że doba jest zbyt krótka. Uwielbia spędzać czas i śmiać się w towarzystwie przyjaciół. Miłośnik dobrego filmu, zwłaszcza thrillerów i horrorów, a także muzyki rockowej. Interesuje się tematyką kłamstw oraz odczytywania ludzkich emocji. Jednym z ulubionych zajęć Marka, którym z przyjemnością dzieli się z innymi, jest iluzja – głównie karciana.

Patryk Chmura

Aplikant radcowski

kontakt: patryk.chmura@wwpkancelaria.pl

Absolwent jednolitych magisterskich studiów na kierunku prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim (2018). Pracę magisterską w zakresie spółek osobowych – obronioną z wynikiem bardzo dobrym – przygotowywał pod kierunkiem prof. dra hab. Wojciecha Pyzioła w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego UJ. Słuchacz Szkoły Prawa Francuskiego organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński i Université d’Orléans (program: język francuski prawniczy, wprowadzenie do francuskiego prawa i instytucji politycznych, prawo francuskie prywatne, prawo francuskie publiczne). W 2018 roku uzyskał pozytywny wynik w egzaminie wstępnym na aplikację radcowską.

Patryk zajmuje się wspomaganiem Zespołu Prawników Kancelarii w zakresie obsługi prawnej Klientów. W głównym nurcie jego zainteresowań pozostaje przede wszystkim prawo cywilne i prawo gospodarcze prywatne.

angielskiangielski

włoskifrancuski

Pasjonat tenisa, w ostatnim czasie zgłębia także tajniki windsurfingu i golfa; interesuje się filozofią i ekonomią. Czas wolny najchętniej spędza aktywnie lub przy lekturze dobrej książki.

PERSONEL ADMNISTRACYJNY

Ewa Trawka

Kierownik sekretariatu Kancelarii.

kontakt: biuro@wwpkancelaria.pl

Absolwentka Wydziału Filozoficzno – Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Funduszami i Projektami Unii Europejskiej tej samej uczelni.

Ewa odpowiedzialna jest za prawidłowe funkcjonowanie biura – prowadzenie sekretariatu, przepływ informacji i bieżącej korespondencji, koordynację obiegu dokumentów i ich archiwizowanie, kontakt z Klientami, zarządzanie kalendarzem spotkań Partnerów i pracowników Kancelarii. Zajmuje się również sprawami finansowymi spółki oraz współpracuje z działem kadr i księgowością.

Ewa od 2004 roku jest kierownikiem sekretariatu Kancelarii Prof. Jana Widackiego. Wcześniej pracowała jako asystentka zarządu oraz administrator projektu w polskich przedstawicielstwach zagranicznych firm.

angielskiangielski

włoskiwłoski

Ewa lubi aktywny wypoczynek (zimą – narty, latem – rower, golf). Jej pasją jest podróżowanie (szczególnie po Azji i Europie Południowej), poznawanie nowych miejsc, ludzi, a także kuchni innych narodów.

Roksana Pokusińska

Zastępca kierownika sekretariatu

kontakt: asystent@wwpkancelaria.pl

Od 2016 roku studentka studiów prawniczych w trybie niestacjonarnym na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Roksana pomaga Kierownikowi Sekretariatu Kancelarii w zakresie prowadzenia sekretariatu, koordynacji obiegu korespondencji i dokumentów oraz ich archiwizacji, kontaktu z Klientami i sądami. Wspomaga Zespół Kancelarii w bieżących sprawach.

Roksana posiada kilkuletnie doświadczenie na stanowisku asystenckim. Pracowała m.in jako asystentka zarządu w przedsiębiorstwie z branży kolejowej oraz asystentka kierownika oddziału w jednej z agencji pracy tymczasowej.

angielskiangielski

Roksana jest miłośniczką zwierząt zwłaszcza psów i koni.  Pasjonatka fotografii i podróży, szczególnym zamiłowaniem darzy Hiszpanię. W wolnym czasie lubi gotować dla rodziny i przyjaciół.