NASZ ZESPÓŁ

Poznaj nasz zespół

PARTNERZY

Jan Widacki

Adwokat, profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie kryminalistyki, partner w Widacki, Widacka, Poprawa Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

kontakt: jan.widacki@wwpkancelaria.pl

W 1969 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiował także filozofię. W 1972 roku został doktorem nauk prawnych. Habilitował się w 1977 roku, w tym samym roku objął stanowisko kierownika Katedry Kryminalistyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie również był prodziekanem. W latach 1983–1990 wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, pracował również jako visiting professor w USA (1988–1989), a od 1985 do 1986 roku był stypendystą w Japonii. W 1988 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.

 • obrona w sprawach karnych (także karnych skarbowych i karnych gospodarczych),
 • oskarżanie w sprawach z oskarżenia prywatnego oraz występowanie w roli pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych,
 • konsultacje wydanych opinii przez biegłych z zakresu wszystkich nauk sądowych (kryminalistyki, medycyny sądowej, psychologii i psychiatrii sądowej itp.),
 • sprawy odszkodowawcze w procesach karnych (za niesłuszne zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie, skazanie),
 • sprawy lustracyjne,
 • obrona przed Trybunałem Stanu,
 • skargi konstytucyjne,
 • reprezentacja przed Sejmowymi Komisjami Śledczymi,
 • usługi w zakresie legislacji (przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych),
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych i praw autorskich,
 • sprawy rozwodowe.

Adwokat od 1982 roku. Założyciel Kancelarii Widacki, Widacka, Poprawa Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska. Występował przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, w tym w wielu głośnych procesach, wielokrotnie przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W latach 1990-1992 wiceminister Spraw Wewnętrznych, 1992-1996 Ambasador Rzeczypospolitej na Litwie, 2007-2011 poseł na Sejm RP.

Członek American Polygraph Association, The British and European Polygraph Association, International Society of Polygraph Examiners, Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych, członek honorowy Euroasiatic Polygraph Association oraz Ukrainian Polygraph Association, a także Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarokowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Odznaczony Krzyżem kawalerskim OOP i krzyżem oficerskim OOP, medalem Komisji Edukacji Narodowej i wieloma innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Odznaczony również licznymi odznaczeniami Republiki Litewskiej (m.i. orderem Wielkiego księcia Gedymina, II klasy).

Autor lub redaktor ponad 30 książek z zakresu kryminalistyki, kryminologii, procesu karnego, nauk o policji, historii prawa i nauk sądowych, kilkuset artykułów, studiów, glos, recenzji. Autor kilkuset tekstów publicystycznych (publikowanych w „Polityce”, paryskiej „Kulturze”, „Tygodniku Powszechnym”, „Gazecie Wyborczej”, „Przeglądzie”, „Krakowie”).

 • Kryminalistyka Warszawa 2008 Wydawnictwo C.H. Beck
 • Przestępczość i wymiar sprawiedliwości karnej w Japonii. Zarys problematyki Lublin 1990 Redakcja Wydawnictw KUL
 • Analiza przesłanek diagnozowania w badaniach poligraficznych 1982 Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 486
 • Stulecie krakowskich detektywów Warszawa 1987 Wydawnictwo Prawnicze
 • Detektywi na tropach zagadek historii Katowice 1988 Wydawnictwo Śląsk
 • Wprowadzenie do problematyki badań poligraficznych Warszawa 1981 Departament szkolenia i doskonalenia zawodowego MSW
 • Plamy na wschodzącym Słońcu Kraków 1991 Wyd. X
 • Czego nie powiedział Generał Kiszczak Warszawa 1992 Polska Oficyna Wydawnicza BGW
 • Kniaź Jarema Kraków 1997 Wydawnictwo Literackie
 • Spots on the Rusing Sun Lublin 1998 Redakcja Wydawnictw KUL
 • Kryminalistyka. 2 wydanie Warszawa 2002 Wydawnictwo C.H. Beck
 • Kresy w oczach oficerów KOP (wstęp i oprac.) Katowice 2005 Wydawnictwo Unia Jerzy Skwara
 • Litwo, Ojczyzno nie moja Kraków 2005 Wydawnictwo Universitas
 • Stulecie Krakowskich detektywów. Wydanie II Kraków 2006 Wydawnictwo Adamsa
 • Zabójca z motywów seksualnych: studium przypadku Kraków 2006 Oficyna Wydawnicza AFM
 • Rozważania o prawie i sprawiedliwości Kraków 2007 Oficyna Wydawnicza AFM
 • Zgwałcenia Warszawa 1976 Departament szkolenia i doskonalenia zawodowego MSW
 • Detektywi na tropach zagadek historii Kraków 2010 Oficyna Wydawnicza AFM
 • Polska bieda w świetle europejskiego roku walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym Kraków 2012 Oficyna Wydawnicza

angielskiangielski

rosyjskirosyjski

Pasjonat sztuki, w szczególności huculskiej, miłośnik polskich gór, interesuje się również historią, polityką oraz naukami społecznymi.

Anna Poprawa

Radca prawny, partner w Widacki, Widacka, Poprawa Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

kontakt: anna.poprawa@wwpkancelaria.pl

W 2009 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaś w 2010 roku studia podyplomowe na kierunku prawo pracy. Studiowała także historię specjalność judaistka. Od 2014 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Od 2016 roku uczestnik seminarium doktoranckiego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Specjalizuje się w problematyce prawa cywilnego, w tym w szczególności sporach z zakresu prawa rodzinnego, rzeczowego, spadkowego oraz w prawie umów. Anna bierze udział w tworzeniu i kompleksowej obsłudze spółek i podmiotów gospodarczych, opiniuje zawierane kontrakty handlowe oraz doradza w sprawach korporacyjnych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego oraz prawa karnego.

W okresie poprzedzającym współpracę z Widacki, Widacka, Poprawa Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska, Anna pracowała w renomowanej krakowskiej kancelarii radcowskiej, która specjalizuje się w zakresie fuzji, przejęć, prawa telekomunikacyjnego oraz w prawie obrotu nieruchomościami i rynku kapitałowego (2010-2015), wcześniej jako in-house lawyer w jednej z większych krakowskich spółek z branży telekomunikacyjnej oraz jako wykładowca przedmiotów prawnych w szkołach policealnych. Anna od wielu lat pomaga także krakowskim fundacjom i stowarzyszeniom, zajmującym się ochroną zwierząt.

angielskiangielski

rosyjskirosyjski

Anna od wielu lat jest zaangażowana w tematy związane z ochroną praw zwierząt. Prywatnie weganka, pasjonatka zdrowego stylu życia, miłośniczka zdrowej kuchni, w tym w szczególności vegan fusion. Swój wolny czas spędza przy dobrej książce, wielbicielka filmów i seriali grozy.

Monika Widacka

Radca prawny, partner w Widacki, Widacka, Poprawa Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

kontakt: monika.widacka@wwpkancelaria.pl

W 2011 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaś w 2012 studia podyplomowe Krakowskiej Szkoły Biznesu MBA przy Uniwersytecie Ekonomicznym na kierunku „Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne”. Od 2012 członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Specjalizuje się w transakcjach M&A, restrukturyzacjach grup kapitałowych, bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, w tym spółek publicznych. Doradzała emitentom w zakresie wykonywania przez nich obowiązków informacyjnych, a także w procesach przekształceń oraz emisji obligacji korporacyjnych. Monika świadczyła usługi na rzecz podmiotów notowanych na rynku regulowanym oraz rynkach NewConnect i Catalyst. Na co dzień zajmuje się doradztwem podmiotom gospodarczym w sprawach korporacyjnych, współpracuje z podmiotami zajmującymi się pozyskiwaniem finansowania i kapitału dla rozwoju przedsiębiorstw. Uczestniczy także w pracach zespołu prawników przygotowujących prospekty emisyjne oraz analizy due diligence na potrzeby transakcji.

Monika zdobywała doświadczenie w renomowanych krakowskich kancelariach radcowskich specjalizujących się w doradztwie na rzecz podmiotów gospodarczych, w szczególności na rzecz spółek publicznych notowanych na rynku regulowanym, jak i w alternatywnym systemie obrotu. Od 2014 roku z powodzeniem prowadziła własną kancelarię prawną.

angielskiangielski prawniczy (Certyfikat ILEC)

niemieckiniemiecki

Pasjonatka narciarstwa, w wolnych chwilach gra w squash oraz bierze udział w licznych imprezach związanych z rolkarstwem.

PRAWNICY

Tomasz Swędzioł, of counsel

Radca prawny, specjalista w zakresie prawa podatkowego.

kontakt: tomasz.swedziol@wolftax.pl

W 2010 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2014 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Ekspert Kancelarii w dziedzinie prawa podatkowego. Specjalizuje się także w prawie cywilnym oraz zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego oraz obsługą przedsiębiorców z branży medycznej. Posiada doświadczenie w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnych i sądowych. Członek zespołu Kancelarii przygotowujący analizy due diligence na potrzeby transakcji kapitałowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w krakowskich kancelariach doradców podatkowych. Od 2016 roku Prezes Zarządu Spółki WOLFTAX Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie.

angielskiangielski

niemieckiniemiecki

Pasjonat sportu – w szczególności biegania, wegetarianin dążący do weganizmu, miłośnik politycznych i społeczno-gospodarczych audycji radiowych oraz prasy publicystycznej. Relaksuje się przy dobrej muzyce. Wielbiciel seriali amerykańskich i skandynawskich kryminałów.

Angelika Rzeźniczak

Aplikant adwokacki

kontakt: angelika.rzezniczak@wwpkancelaria.pl

W 2014 roku ukończyła pięcioletnie stacjonarne studia prawnicze, w tym samym roku została uczestniczką seminarium doktoranckiego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Otrzymała Nagrodę Dziekana za najlepszą pracę dyplomową. Od 2015 roku jest członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej, gdzie w 2017 roku ukończyła aplikację adwokacką.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, prawa karnego skarbowego, prawa medycznego, a także w sprawach odszkodowawczych w procesach karnych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

Angelika posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w obsłudze osób fizycznych i prawnych zdobyte w renomowanych krakowskich kancelariach. Od 2014 roku sprawdza się również na polu dydaktycznym prowadząc zajęcia z prawa karnego procesowego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Od 2015 roku członek Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych. Od 2016 roku opiekun Studenckiej Poradni Prawnej. Prelegentka na konferencjach naukowych dotyczących badań poligraficznych i problematyki biegłych sądowych. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych.

angielskiangielski

Pasjonatka podróży, podczas których poznaje lokalne zwyczaje i kuchnię. Interesuje się malarstwem surrealistycznym. Miłośniczka psów i dobrego filmu.

Angelika Rzeźniczak

Mateusz Ruchała

Aplikant adwokacki

kontakt: mateusz.ruchala@wwpkancelaria.pl

W 2014 roku ukończył pięcioletnie stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozprawa magisterska pt. „Kryteria ustalania winy organizacyjnej w służbie zdrowia” sporządzana pod kierunkiem dr hab. Leszka Boska obroniona została z wynikiem bardzo dobry. Mateusz jest autorem publikacji z zakresu prawa medycznego. Od 2015 roku jest członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej, gdzie w 2017 roku ukończył aplikację adwokacką.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu odszkodowań, prawa medycznego i prawa rodzinnego. Zapewnia również kompleksową obsługę klientom korporacyjnym, w tym w zakresie procesu rejestracji i likwidacji spółek prawa handlowego, jak i reprezentowania ich interesów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Mateusz posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze osób fizycznych i prawnych zdobyte w renomowanych kancelariach krakowskich i nowosądeckich. W przeszłości oferował doradztwo prawne m. in. Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie, jak i sporządzał opinie prawne dla Haringey Council w Londynie.

angielskiangielski

Pasjonat piłki nożnej i tenisa, w przeszłości członek reprezentacji KU AZS UJ w czasie Akademickich Mistrzostw Polskich w Krakowie. Amatorsko interesuje się astronomią. Czas wolny spędza przy prasie publicystycznej, amerykańskich i brytyjskich filmach i serialach.

Mateusz Ruchała

Maksymilian Gurbisz

Aplikant radcowski

kontakt: maksymilian.gurbisz@wwpkancelaria.pl

W 2016 roku ukończył pięcioletnie stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, podczas których był nagradzany stypendiami Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla najlepszych studentów prawa. W toku studiów został finalistą uczelnianego konkursu z prawa karnego materialnego części szczególnej. W latach 2015/2016 odbył stypendium naukowe w Law School na University of Glasgow. W roku 2016 zdał egzamin na aplikację i został wpisany na listę aplikantów radcowskich przy OIRP w Krakowie. W 2017 roku ukończył filologię angielską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem w Lublinie z wynikiem bardzo dobrym. Jest autorem publikacji z zakresu prawa spółek handlowych. Maksymilian legitymuje się sporządzoną przez prowadzącego seminarium magisterskie z prawa gospodarczego i handlowego wyróżniającą opinią a jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół możliwości reprezentacji przedsiębiorcy na tle porównawczym.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek handlowych, w szczególności w zakresie umów handlowych. Sporządzał także opinie prawne z zakresu prawa budowlanego, prawa nieruchomości i prawa własności lokali. Posiada doświadczenie w reprezentacji klienta w postępowaniu cywilnym a także brał udział w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Maksymilian zdobywał doświadczenie zawodowe w renomowanych kancelariach radcowskich i adwokacko-radcowskich specjalizujących się w obsłudze polskich i zagranicznych przedsiębiorców. Doradzał podmiotom gospodarczym, w szczególności z branży nieruchomości a także prowadził analizy dotyczące stosowania prawa właściwego wobec brzmienia norm kolizyjnych mających zastosowanie w obrocie międzynarodowym.

angielskiangielski (filolog angielski)

niemieckiniemiecki

łacinałacina

Do pasji Maksymiliana w pierwszym rzędzie należy zaliczyć sport. W przeszłości zrzeszał się w klubach AZS w tenisie stołowym a obecnie interesuje się i gra w piłkę nożną, siatkówkę i tenisa ziemnego. Jest wielbicielem widowisk teatralnych oraz chętnie bierze udział w akademickich spotkaniach z legendami teatru polskiego. W obrębie zainteresowań Maksymiliana znajduje się także dydaktyka w związku z czym często występuje jako prelegent w różnego rodzaju szkoleniach organizowanych dla studentów prawa.

Aleksandra Diskau

Aplikant radcowski

kontakt: aleksandra.diskau@wwpkancelaria.pl

W 2013 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, a także problematyce prawa cywilnego, w tym w szczególności sporach z zakresu prawa rodzinnego, a także zagadnieniach z zakresu prawa pracy. Bierze udział w tworzeniu i kompleksowej obsłudze spółek i podmiotów gospodarczych. Posiada także doświadczenie w występowaniu w sprawach z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy.

Od 2015 r. aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Aleksandra zdobywała doświadczenie w renomowanych krakowskich kancelariach radcowskich specjalizujących się w doradztwie na rzecz podmiotów gospodarczych.

angielskiangielski

niemieckiniemiecki

Pasjonatka sportu, w szczególności biegania. Swój wolny czas spędza przygotowując się do startów biegowych. Zwolenniczka zdrowego trybu życia, uwielbia podróże podczas których poznaje lokalne zwyczaje i kuchnie.

Michał Taranowicz, of counsel

Aplikant radcowski

kontakt: michal.taranowicz@wwpkancelaria.pl

W 2013 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz American Law Program na the Catholic University of America.

Specjalizuje się w problematyce prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz w prawie gospodarczym, a także w prawie cywilnym i prawie spółdzielczym. Michał brał udział w sporządzaniu wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu dla zagranicznego Klienta – inwestora w budowę dużego projektu infrastrukturalnego. Sporządzał pisma procesowe w licznych postępowaniach sądowych prowadzonych dla Klienta – jednego z głównych wykonawców autostrady A4. Michał uczestniczył w licznych negocjacjach transakcji handlowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych oraz windykacji należności.

W swojej karierze zawodowej zdobywał doświadczenie w renomowanych polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych. Michał pracował w zespole jednego z najlepszych specjalistów prawa upadłościowego i restrukturyzacji w Polsce. Od 2011 r. udziela się także społecznie, pełniąc funkcję Przewodniczącego Komisji w Radzie Dzielnicy Miasta Krakowa w latach 2011-2014, a także od 2015 r. Przewodniczącego Rady Nadzorczej w jednej z największych spółdzielni mieszkaniowych w Krakowie.

angielskiangielski

włoskiwłoski

chińskichiński

Pasjonat podróży. Dotychczas odwiedził ponad 20 krajów. W wolnych chwilach aktywnie spędza czas grając w squasha, żeglując lub uprawia windsurfing albo jeździ na nartach. Miłośnik dobrej książki i filmu.

Marek Tokarz

Prawnik

kontakt: marek.tokarz@wwpkancelaria.pl

Od 2013 roku student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiuje również administrację na tym samym Wydziale.

Marek wspomaga Zespół Kancelarii w rozwiązywaniu problemów prawnych Klientów. Głównym przedmiotem zainteresowań Marka pozostaje prawo karne oraz prawo własności intelektualnej, jednakże jako osoba ucząca się jest otwarty na poznawanie nowych gałęzi prawa – przede wszystkim prawa cywilnego, a także prawa gospodarczego i handlowego.

angielskiangielski

Marek nie lubi nudy i monotonii, dlatego stale poszukuje nowych zainteresowań. Często powtarza, że doba jest zbyt krótka. Uwielbia spędzać czas i śmiać się w towarzystwie przyjaciół. Miłośnik dobrego filmu, zwłaszcza thrillerów i horrorów, a także muzyki rockowej. Interesuje się tematyką kłamstw oraz odczytywania ludzkich emocji. Jednym z ulubionych zajęć Marka, którym z przyjemnością dzieli się z innymi, jest iluzja – głównie karciana.

Marta Martyniak

Prawnik

kontakt: marta.martyniak@wwpkancelaria.pl

Od 2014 roku studentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwentka dziennikarstwa Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Marta interesuje się głównie prawem karnym i prawem własności intelektualnej, pogłębiając wiedzę także z innych dziedzin prawa, w tym przede wszystkim prawa cywilnego.

angielskiangielski

Interesuje się europejskim kinem, sztuką i muzyką. Skończyła szkołę muzyczną. W wolnych chwilach lubi spędzać czas z przyjaciółmi, czytać i oglądać filmy.

PERSONEL ADMNISTRACYJNY

Ewa Trawka

Kierownik sekretariatu Kancelarii.

kontakt: biuro@wwpkancelaria.pl

Absolwentka Wydziału Filozoficzno – Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Funduszami i Projektami Unii Europejskiej tej samej uczelni.

Ewa odpowiedzialna jest za prawidłowe funkcjonowanie biura – prowadzenie sekretariatu, przepływ informacji i bieżącej korespondencji, koordynację obiegu dokumentów i ich archiwizowanie, kontakt z Klientami, zarządzanie kalendarzem spotkań Partnerów i pracowników Kancelarii. Zajmuje się również sprawami finansowymi spółki oraz współpracuje z działem kadr i księgowością.

Ewa od 2004 roku jest kierownikiem sekretariatu Kancelarii Prof. Jana Widackiego. Wcześniej pracowała jako asystentka zarządu oraz administrator projektu w polskich przedstawicielstwach zagranicznych firm.

angielskiangielski

włoskiwłoski

Ewa lubi aktywny wypoczynek (zimą – narty, latem – rower, golf). Jej pasją jest podróżowanie (szczególnie po Azji i Europie Południowej), poznawanie nowych miejsc, ludzi, a także kuchni innych narodów.

Patrycja Wiercichowska

Personel administracyjny

kontakt: asystent@wwpkancelaria.pl

Patrycja w 2013 roku ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

W Kancelarii jest odpowiedzialna za prowadzenie sekretariatu, przepływ informacji i bieżącej korespondencji, koordynację obiegu dokumentów oraz ich archiwizowanie.

Poprzednio asystent radcy prawnego w jednej z pomorskich Kancelarii Prawnych.

angielskiangielski

Mama czwórki wspaniałych dzieci,  amatorsko zajmuje się fotografowaniem, jest także organizatorem wydarzeń kulturalnych w Nowej Hucie. Uwielbia podróże w ciekawe miejsca i rodzinne wycieczki.